Yayın İlkeleri

lmdturkce.com.tr topluma gerçekleri aktarmayı, toplumun değişik katmanlarının sesi olmayı ilke edinmiştir. Bu çerçevede gazetecilerden ibaret Yayın Kurulu oluşturulmuştur. Hiçbir sermaye ve çıkar grubunun ‘patronajı’ altında yer almayan Yayın Kurulu, kamusal bir görev olan gazetecilik faaliyetlerinde şu kurallara riayet edeceğinin sözünü verir.

 • Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. Yayınlarda değişik kesimlerin hassasiyetleri göz önüne alınır.
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gerçeklerin nesnel bir biçimde aktarılmasına özen gösterilir. Haberde eksik bilgi verilerek yanlış algı oluşmasına olanak sağlanamaz.
 • Eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Eğer habere konu olan birden fazla taraf varsa tarafların görüşünün alınmasına özen gösterilir.
 • Kişilerin özel yaşamı, kamunun bilgilendirilmesi açısından gerekli olmadığı sürece  yayın konusu olamaz. Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınamaz.
 • Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanamaz; bu çocuklarla, ebeveynlerinin veya hukuken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj yapılamaz.
 • Çocukların görmesinin sakıncalı olduğu veya şiddet içeren haberlerde okuyucuyu uyaracak bir uyarı açık olarak konulur.
 • Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuklara yönelik fiziki veya cinsel saldırı uygulanmasına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanamaz; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılır. Söz konusu şiddeti yeniden üretecek, toplumda kaygı yaratacak şekilde yayın yapılmamasına özen gösterilir.
 • Haber, yorum ve analizlerde, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgu yapmamaya dikkat edilir.
 • İntihar olayları kamuyu ilgilendirecek bir özellik taşımadığı sürece haberleştirilmez. Haberleştirilmesi gerektiği durumlarda, okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmaz. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılır; olayı gösteren fotoğraf, resim veya video yayımlanmaz.
 • Üstün kamu yararı olmadıkça gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik gizleme ve benzeri yöntemlerle haber araştırmaktan kaçınılır.
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler kamu yararı gerektirmedikçe yayımlanamaz. Kaynağın kamuoyunu açıkça yanılttığı durumlarda gizlilik ortadan kalkar.
 • Doğruluğu kanıtlanmamış yöntem ve ilaçların kullanımını teşvik edecek yayınlardan kaçınılır.
 • Farklı bir yayın kuruluşunda alınan haber mutlaka kaynağı belirtilerek ve izin alınarak yeniden yayınlanabilir.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilemez.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
 • Yanlış veya eksik bilgi vermekten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına özen gösterilir.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?